bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dane adresowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26B
15-959 Białystok
tel/fax 85 651-67-46, 85 652-26-35
e-mail: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r. z późn. zm.)

Aktualności

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

10.06.2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii i osób do czynności urzędowych

24.11.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w 2021 r. na terenie powiatu białostockiego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

11.05.2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Przekazanie składników majątku

25.11.2019

Prezkazanie składników majątkuOpublikował: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 10.07.2013
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Dokument z dnia: 03.12.2010
Dokument oglądany razy: 155 263